เมื่อ3-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา HumanOS ได้มีโอกาสร่วมงาน Smart Startup 2018 [Chiang Mai] ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต