HumanOS ในงาน IPFAIR2018 : POWERING CHANGE “มหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา” จัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ฮอลล์ EH 103 บูธAE06 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา พบกับสุดยอดนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ช็อป ชิม สินค้า GI ที่หลากหลายทั้งของไทย และอาเซียน สร้างหุ้นส่วนการค้าผ่านเครือข่ายธุรกิจชั้นนำ สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะนวัตกรรม รับคำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ หาแรงบันดาลใจให้พลังสร้างสรรค์จากสัมมนาหลากหลายหัวข้อในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา : IP Fair 2018

HumanOS ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความทันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับองค์กร นอกจากนี้ HumanOS ยังได้แจกบัตรส่วนลดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้งาน HumanOS ภายในงาน และเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากด้วยค่ะ