เมื่อเอ่ยถึงในเรื่องทรัพยากรมนุษย์แล้ว เราอาจจะกล่าวได้ว่า ความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป มีความสำคัญเทียบเท่ากับการรับพนักงานใหม่ๆ เข้ามา เหตุนี้จึงเป็นเรื่องท้าทายว่าจะทำอย่างไรที่จะรักษาพนักงานที่ดีเหล่านั้นไว้

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในแต่ละเดือน หลายองค์กรต้องมีพนักงานที่ต้องเดินจากไป ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งในฐานะผู้บริหาร จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น รวมถึงรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พนักงานต้องลาออกไป

บทความนี้ เราจะมาหาคำตอบกันครับ ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้พนักงานหมดใจ และต้องลาออกไปในที่สุด

1.ค่าตอบแทนไม่สมน้ำสมเนื้อ

พนักงานทุกคนต้องการเงินเดือนตามสมควรกับงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตามหากพวกเขาพบว่าเงินที่ได้รับจากองค์กรของคุณต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม และตัดสินใจเขียนใบลาออก เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ที่ดีกว่า

ดังนั้น นายจ้างจำเป็นต้องรู้เงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานของตำแหน่งต่างๆ ว่ามีค่าตอบแทนเฉลี่ยเดือนละเท่าไร เพื่อสร้างมาตรฐานสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันพนักงานออกไปหางานใหม่ที่มีเงินเดือนสมน้ำสมเนื้อกว่าที่เป็นอยู่

2.มองไม่เห็นความก้าวหน้า

การได้เข้ามาทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ย่อมมาพร้อมความคาดหวังของพนักงานที่จะสร้างโอกาส เปิดประสบการณ์ เพิ่มทักษะในเรื่องการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เกิดในเจเนอเรชั่น Y และ Z ที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ในฐานะที่คุณเป็นนายจ้างก็ควรหาคอร์สฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเอง นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการทำงาน  อีกทั้ง อย่าปล่อยให้พนักงานมีความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้นเป็นงานประจำและไม่เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานที่ทำอยู่ เพราะเมื่อพนักงานมีความคิดนี้อยู่ในสมองเมื่อไหร่ รับรองเลยว่าพวกเขาจะยื่นใบลาออกในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

3.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พนักงานยื่นใบลาออก คือความขัดแย้งกับหัวหน้า หรือเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ หากสังเกตเห็นใครในองค์กรของคุณมีพฤติกรรม อย่างเช่น ทำงานคนเดียว ไม่พูดจากับใคร หรือ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานคนนั้นไม่มีความสุขกับการทำงาน และฟันธงได้เลยว่าอีกไม่นานคุณจะไม่ได้เห็นพนักงานคนนี้อีกต่อไป เพราะเขาจะยื่นใบลาออกในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ คือการสร้างกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กร ให้พนักงานทุกคนได้มารู้จักกันมากขึ้น หรือหากพนักงานมีความขัดแย้งระหว่างกันก็ควรเชิญมาปรับความเข้าใจ

4.ความมั่นคงขององค์กร

ไม่มีพนักงานคนไหนต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้ถึงอนาคตของบริษัทว่าจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางไหน พนักงานทุกคนล้วนต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน และเติบโตไปในสายอาชีพ ซึ่งหนึ่งในวิธีที่นายจ้างจะทำได้ คือการบอกผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสขององค์กร หรือการแจ้งผ่านจดหมายข่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ

5.มีโอกาสอื่นๆ ที่ดีกว่า

บางครั้งพนักงานต้องเลือกที่จะเดินจากองค์กรของคุณไป ด้วยสาเหตุที่ว่าพวกทางเลือกที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็น ได้งานที่มีความท้าทายกว่า เลือกที่จะไปเรียนต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา หรือออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เพราะแต่ละคนล้วนมีเป้าหมายของชีวิตแตกต่างกันออกไป

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article/22933