เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา HumanOS ได้ร่วม SME Transform พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากล วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ของกระทรวงอุตสาหกรรม หวังจะสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ร่วม ตอกย้ำถึงพลังเครือข่ายประชารัฐที่ช่วยกันขับเคลื่อนและยกระดับเอสเอ็มอีเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างราบรื่น  ทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเอสเอ็มอีได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกันได้สร้างคอนเน็คชั่น เครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและเคล็ดลับ

นอกจากนี้ HumanOS ยังเปิดให้ทุกคนร่วมกิจกรรมไลท์แอนด์แชร์เพื่อรับของรางวัล Cable USB และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน HumanOS จะได้รับส่วนลด 1000 บาททันที