ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บนเส้นทางธุรกิจของ กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ถือได้ว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกทิศทางทั้งในและต่างประเทศ และในปี 2561 นี้ กลุ่มเซ็นทรัลพร้อมทะยานสู่เป้าหมายในการเป็น “นิวเซ็นทรัล นิวอีโคโนมี” (NEW CENTRAL, NEW E-CONOMY) ผู้นำด้านดิจิ-ไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม (Market Leader in Digi-Lifestyle Platform) อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรระดับโลก การสร้างคนให้มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ และการสร้างชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

การสร้างคน คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนกลุ่มเซ็นทรัลให้ก้าวสู่ความสำเร็จตาม Roadmap ที่วางไว้ คือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่” ที่มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาศักยภาพคนจากภายใน และการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่จากภายนอกไปพร้อมๆ  กัน โดยหนึ่งในทีมงานสำคัญที่อยู่เบื้องหลังภารกิจนี้ คือทีม Talent Management ซึ่งมีคุณธีรวัฒน์ อุดมยิ่งเจริญ Head of Talent Management & Executive Development พร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่มากฝีมือ ร่วมกัน “พัฒนาคนเก่ง” ของกลุ่มเซ็นทรัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เมื่อพูดถึงเนื้องานการสร้างคนที่ทีม Talent Management รับผิดชอบ คุณธีรวัฒน์ กล่าวว่า การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในองค์กรขนาดใหญ่ ไดนามิค และเติบโตรวดเร็วมากอย่างกลุ่มเซ็นทรัลนับเป็นเรื่องท้าทาย คนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีใจรัก ต้องไม่หยุดคิด และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ”

โดยทีม Talent Management มีหลักการบริหารที่สำคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ

  1. สร้างรากฐาน: บ่มเพาะแนวคิด (mindset) และเพิ่มทักษะความสามารถของทีม Talent Management ให้บริหารจัดการ Talent ในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  2. วางระบบ: กำหนดแนวทางและวิธีการคัดสรรและพัฒนา Talent ขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีสแตนดาร์ดเดียวกันในทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่อง Talent Management
  3. ยกระดับ: ออกแบบเส้นทางการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ Talent ให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้าง Leaders ที่พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง เข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ และมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการอย่างเต็มตัว (Entrepreneurship)
  4. ทำให้เกิดผลจริง: วางเป้าหมายที่คาดหวังในเรื่อง Talent Management ให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลงมือทำและติดตามผลในแผนงานด้วยความทุ่มเทและตั้งใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ ตอบโจทย์การพัฒนา Talent ขององค์กรได้จริง

ด้วยจุดแข็งของกลุ่มเซ็นทรัล ที่รวมเอาหลากหลายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วยกัน ทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจใหม่ อย่าง e-Commerce จึงนับเป็นสุดยอดโอกาส เสมือนเวทีธุรกิจชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะแสดงฝีมือ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ในระดับบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล

 

ไม่ว่าใคร ก็ประสบความสำเร็จได้ที่นี่

กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่” ของกลุ่มเซ็นทรัล เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพราะเป็นระบบที่จะช่วยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้เติบโต และเติมศักยภาพพร้อมสร้างความมั่นใจในกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า ขอเพียงมีความสามารถพร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจ คุณก็ก้าวสู่ระดับผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลได้เช่นกัน

1.การเฟ้นหาจากภายใน (Talent Identification)

กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อว่าพนักงานทุกคนมี Talent ในตัวเอง โดยในแต่ละปีหัวหน้างาน (Line Manager) จะเสนอรายชื่อพนักงานในทีมของตนที่มีผลการทำงาน (Performance) ความสามารถ (Ability) ความมุ่งมั่น (Aspiration) และความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ที่โดดเด่น ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติเพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนา Talent ขององค์กร

2.การพัฒนา (Talent Development)

เส้นทางการพัฒนา หรือ Accelerated Development Roadmap ถือเป็นหัวใจของการพัฒนา Talent กลุ่มเซ็นทรัลจึงออกแบบเส้นทางดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตามระดับของบทบาทงานของ Talent แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Emerging Talent และ Senior Talent ไปจนถึง Executive Talent

นอกเหนือจากเส้นทางการพัฒนา หรือ Accelerated Development Roadmap แล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังมีโครงการพัฒนาบุคคลอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริม Talent ให้ได้พัฒนาความสามารถในแบบของตนเอง ตัวอย่างเช่น

  • Career Acceleration Program : โครงการเร่งพัฒนาคนเก่งให้ได้ขึ้นไปทำงานในตำแหน่งสำคัญขององค์กรได้ภายใน 6 เดือน – 1 ปี
  • CG Challenge : โครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนในองค์กร ได้ร่วมทำโปรเจกต์ใหญ่ ที่สำคัญและมี Impact กับองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เปิดมุมมองการทำงานใหม่ๆ ตลอดจนได้สร้าง Network ในการทำงานระหว่างกลุ่มธุรกิจอีกด้วย โดยในแต่ละปีจะเปิดให้ได้เลือกสมัครกว่า 10 โปรเจกต์ ทั้งแบบข้ามสายงานและข้ามสายธุรกิจ
  • Mentorship / Sponsorship : โครงการที่ให้ Talent ได้มีผู้บริหารเป็น Mentor ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน และสนับสนุนความก้าวหน้าและการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
  • International Assignment : โครงการพิเศษที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งสร้าง Leaders รุ่นใหม่ให้มี Global Mindset เพื่อตอบรับแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศของกลุ่มเซ็นทรัล

3.การวางแผนความก้าวหน้า (Succession Planning)

ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนหนุ่มสาวจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนี่เองเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและทีม Talent Management ใช้วางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งสำคัญๆ ในองค์กร ด้วยเหตุนี้ Succession Planning ของกลุ่มเซ็นทรัลจึงพิจารณามากกว่าแค่อายุหรือระดับความอาวุโสในการทำงาน หากแต่ยังดูที่ความสามารถ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือการทำงานเพื่อพิสูจน์ความพร้อมของตนในตำแหน่งงานที่มุ่งหวังด้วย

4.การคัดสรรจากภายนอก (Graduate Talent)

ภายใต้ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเฟ้นหาคนเก่งจากภายในอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กร กลุ่มเซ็นทรัลจึงเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้รวดเร็วมาเข้าร่วมโครงการที่เป็น Graduate Development ทุกปี ได้แก่Management Associate Program โดยผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและท้าทาย เสมือนได้ลงมือปฎิบัติงานจริง รวมทั้งยังต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้บริหารแบบ Panel Interview ในรอบสุดท้ายด้วย ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป กลุ่มเซ็นทรัลจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ท้าทายและแปลกใหม่ให้กับผู้สมัคร

ทั้งนี้ คุณอลิศา ทศานนท์ General Manager & Head of Graduate Talent ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Management Associate (MA) Program ว่าเป็นโครงการพัฒนาคนเก่งเพื่อเป็นผู้บริหารระดับกลางที่โดดเด่นมากของกลุ่มเซ็นทรัล เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ผ่านการลงมือปฎิบัติงานจริง (On-the-job training) ในหลากหลายสายงานที่ได้ไปหมุนเวียนตลอดระยะเวลา 2 ปี (Rotation) และตลอดเส้นทางยังช่วยเติมเต็มศักยภาพและความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบเพื่อ MA โดยเฉพาะ ทั้งยังมีผู้บริหารในสายงานให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการทำงาน และการพัฒนาตัวเองในทุกแง่มุมด้วย

คุณอลิศากล่าวเสริมว่า ในปีนี้โครงการจะเปิดรับบุคคลเข้าเป็น Management Associate กว่า 20 ตำแหน่งสำหรับ 5 สายธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ธุรกิจอสังหาฯและพัฒนาโครงการศูนย์การค้า (Property Management) ธุรกิจบริหารแบรนด์สินค้า (Brand Management) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และธุรกิจการค้าอิเล็คโทรนิกส์ (e-Commerce) โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซด์ www.centralgroupma.com และส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561

 

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน

กลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศที่มุ่งสร้างธุรกิจไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน “กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่” ทั้งจากภายในและภายนอกจึงเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ผู้บริหารทุกคนและทีม Talent Management มุ่งมั่นพยายามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้คนดีคนเก่ง และคนรุ่นใหม่ที่ร่วมงานกับกลุ่มเซ็นทรัลภาคภูมิใจ และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล