เชื่อว่าหลายท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงาน ซึ่งต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำ กรมสุขภาพจิต ได้เผยสถิติวัยทำงาน พบว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดความเครียดได้สูง โดยในรอบ 3 ปี พบวัยทำงานอายุ 22-59 ปี โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 สูงอันดับ 1 รวม 100,000 กว่าสาย เรื่องที่ปรึกษามากสุด 3 อันดับแรกคือ เรื่องการกินยารักษาอาการป่วยทางจิตใจ ความเครียดวิตกกังวล และสารเสพติด ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงาน

 

กรมสุขภาพจิต มีความเป็นห่วงสุขภาพจิตของวัยทำงาน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอื่น ขณะนี้มี 38 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ ประมาณร้อยละ 70 อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ในภาคเกษตรกรรม วัยทำงานนี้ เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดความเครียด ทั้งจาก การทำงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญทำให้เกิดการเจ็บป่วยโรคทางกาย เช่นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และปัญหาติดสุรา ใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

 

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 10 ข้อ การสร้างสุข ในการทำงาน ได้แก่

 

  1. ทบทวนถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ชื่นชมข้อดีของตนเองและผู้อื่น พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุข
  2. มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอ
  3. กล่าวคำขอบคุณให้เป็นนิสัย และขอโทษเมื่อทำผิด ฃ
  4. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข และลงมือทำให้สำเร็จ
  5. หยุดคิดเล็กคิดน้อย ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น
  6. จัดสรรเวลาให้สมดุล ตามหลัก 8-8-8 คือทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาที่เหลืออีก 2 ส่วนคือการนอนหลับและให้เวลากับครอบครัว
  7. ใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วยคลายความเครียด นอนหลับดีขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด
  8. ออฟไลน์ออกจากโลกโซเชียล แล้วหันมาพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง
  9. ทำงานอดิเรกที่ชอบหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆ
  10. ยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

 

ซึ่งหากทำตามนี้ครบ 10 ข้อนี้ได้ สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้น ทั้งนี้ผลวิจัยยืนยันว่าคนทำงานที่มีความสุขจะเพิ่มผลผลิตมากกว่าคนทำงานที่ไม่มีความสุขถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว

 

ที่มา : www.it24hrs.com