ไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือเป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักของผู้คนส่วนใหญ่แล้วก็ตาม “พนักงาน” คือฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้

การเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กร มีอะไรให้ต้องคิดมากกว่าการเลือกคนที่เก่ง มีความสามารถ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างบรรยายกาศการทำงานภายในองค์กร สร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานมีแรงบันดาลใจ จริงจังกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับที่พนักงานก็จำเป็นต้องเรียนรู้ในส่วนงานที่ทำ เพื่อเก็บประสบการณ์การทำงานเพื่อเติบใหญ่ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาทำงานในฐานะพนักงาน คุณจำเป็นต้องทำอย่างเต็มที่ เตรียมความพร้อมสำหรับเรียนรู้ในส่วนงานที่ทำ อีกทั้งคุณก็ไม่ควรมีทัศนคติแย่ๆ อยู่ในสมอง เรามาดูกันว่า 5 เรื่องที่ไม่ควรคิดเมื่อคุณก้าวเข้าสู่องค์กรในฐานะพนักงาน มีเรื่องอะไรบ้างกันครับ

1.อย่าพูดว่าทำไม่ได้

การได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้า แสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณระดับหนึ่งแล้วว่า จะสามารถทำงานออกมาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น อย่ากลัว หรือคิดไปเองว่า งานนี้ทำไม่ได้หรอก กลับกันควรใช้โอกาสที่ได้รับแสดงฝีมือของคุณออกมา ทำด้วยความมั่นใจ ถึงแม้สุดท้ายผลงานจะไม่ได้ออกมาสมบูรณ์ 100 % แต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมถึงทักษะการทำงานในตัวคุณให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2.อย่าบอกว่าไม่มีเวลา

การทำงานในองค์กร เราจำเป็นที่จะต้องมีสังคม โดยการพูดคุย พบปะกับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ในหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงความเป็นมิตร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทีมเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นคุณควรใช้เวลาสร้างกิจกรรมร่วมกันในหมู่เพื่อนร่วมงาน เช่น กล่าวทักทายในตอนเช้า, ชวนรับประทานอาหารในตอนเที่ยง เป็นต้น

3.อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

งานที่คุณได้รับมอบหมายทุกงานที่คุณต้องทำ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ หรือรับมาทำเพื่อให้เสร็จมีงานส่งไปเท่านั้น ซึ่งหากคุณมีทัศนคติในการทำงานแบบนี้ย่อมส่งผลสียต่อตัวคุณและองค์กรอย่างแน่นอน กล่าวคือตัวคุณจะไม่มีจุดหมายในการทำงาน ส่วนองค์กรก็จะมองคุณว่าเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพ

4.อย่าคิดว่างานนี้ให้คนอื่นทำแทนได้

หากคุณได้รับมอบหมายงานมาสัก 1 ชิ้น คุณควรทำงานนั้นด้วยตัวคุณเอง อย่ามอบหมายให้คนอื่นมาทำแทนโดยเด็ดขาด เพราะหากมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมา สุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย คือตัวคุณ ไม่ใช่คนที่คุณให้ทำแทนให้

5.อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนสมบูรณ์แบบ

การคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ คุณก็จะกลายคนที่หยุดพัฒนาไปในที่สุด ดังนั้น คุณควรทำตัวเป็น “น้ำครึ่งแก้ว” เอาไว้ อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เพราะยิ่งคุณพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ หมั่นหาความรู้ตลอดเวลา จะทำให้คุณยิ่งได้เปรียบกว่าพนักงานคนอื่นๆ ภายในองค์กร

ที่มา :  BangkokSME