การคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กร โดยที่พนักงานคนนั้นเป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งและองค์กรจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย และหลายครั้งเกิดการผิดพลาด เช่น คนที่ส่งใบสมัครเข้ามาไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่งหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังประสบกับปัญหาการคัดเลือกพนักงานอยู่ หรือเป็น HR มือใหม่ ที่ยังไม่มีความชำนาญในการคัดเลือกคน 5 เทคนิคนี้อาจช่วยให้คุณคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมได้มากขึ้น
  • เลือกใช้ช่องทางในการประกาศงาน และทำประกาศรับสมัครงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มผู้สมัครงานที่เราต้องการ
  • เรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรง หรือประเมินแล้วว่าน่าจะต่อยอดพัฒนาได้มาสัมภาษณ์งาน และระหว่างสัมภาษณ์งานควรมีคำถามที่เจาะเฉพาะสิ่งที่เราสนใจ HR มือใหม่อาจจะจดเข้าไปเพื่อถามก็ได้
  • จัดเก็บเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย สืบค้นได้ง่าย ไม่ว่าผู้สมัครจะได้งานหรือไม่ เพราะเมื่อตำแหน่งว่างลง หรือมีตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะได้สามารถติดต่อผู้สมัครได้ทันที

1. ใช้ช่องทางประกาศงานที่เหมาะสม

ปัจจุบันมีช่องทางมากมายให้บริษัทได้ใช้ประกาศรับสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หางาน สมัครงาน Social Media เว็บไซต์บริษัท หรือกรมจัดหางาน ซึ่งหน้าที่ของ HR ก็คือ หาว่าช่องทางไหนคือช่องทางที่จะทำให้ได้เรซูเม่จากผู้สมัครที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการมากที่สุด เช่น หากคุณต้องการหาคนทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ ช่องทางที่ใช้ประกาศงานก็ควรจะเป็นเว็บไซต์หางาน หรือ Social Media มากกว่าที่จะใช้แปะประกาศหน้าบริษัท เป็นต้น

2. ทำประกาศรับสมัครงานให้มีคุณภาพ

สิ่งสำคัญในการจ้างพนักงานคือการได้พนักงานที่มีคุณภาพ การเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทของคุณสามารถดึงดูดคนที่มีคุณภาพได้ โดยก่อนที่คุณจะเขียนประกาศรับสมัครงาน คุณจะต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งนั้นมีหน้าที่หลักๆ คืออะไร และทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นคืออะไร นอกจากนั้นอัตราเงินเดือน และสวัสดิการก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน การมีประกาศรับสมัครงานที่ชัดเจนจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอ่านเรซูเม่ที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

3. สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

การเรียกคนมาสัมภาษณ์ ควรจะเรียกเฉพาะคนที่มีเรซูเม่ที่น่าสนใจและมีทักษะ ประสบการณ์ที่ตรงกับประกาศรับสมัครงานจริงๆ หรือคนที่มองว่าคุณสมบัติที่เขามีสามารถต่อยอดและพัฒนาได้ และในขณะสัมภาษณ์นั้นคุณควรจะมีเป้าหมายที่แน่ชัด สัมภาษณ์ด้วยความเป็นกลาง สำหรับ HR มือใหม่ควรศึกษาเรซูเม่ผู้สมัครให้ละเอียด และจดข้อสงสัยทุกอย่างไว้เพื่อสอบถามเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงคำถามสัมภาษณ์งานที่เราต้องการคำตอบจริง ๆ จากเขาด้วย เมื่อตอนที่เขาตอบคำถามเราควรมองทุกอย่างตามความเป็นจริง และให้คะแนนผู้สัมภาษณ์แต่ละคนอย่างยุติธรรม

4. ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เมื่อขั้นตอนการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลงแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าผู้สมัครคนไหนคือคนที่ควรจะได้เข้ามาทำงานในบริษัทของคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องแน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างชาญฉลาด และถูกต้อง รวมทั้งอาจเก็บรายละเอียดหรือความเห็นต่าง ๆ ที่คุณเขียนระหว่างการสัมภาษณ์เอาไว้ เผื่อในกรณีที่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกต้องการที่จะขอดู หรือสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้เผื่อกรณีที่ตำแหน่งนี้ว่างลงอีกครั้ง หรือมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับผู้สมัครคนนี้ต่อไปในอนาคต

5. จัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อย

เมื่อบริษัทได้ตัดสินใจเลือกคนเข้าทำงานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว คุณก็ควรที่จะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานใหม่ หรือการทำงานในบริษัทให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นจดหมายตอบรับการเข้าทำงาน คู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการทำงานในบริษัท และสัญญาการจ้างงาน ซึ่งคุณต้องทำให้เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งด้วย

ที่มา : https://www.jobthai.com