บริษัท บางกอกไทโยสปริงส์ จำกัด ทำธุรกิจด้าน manufacturing metal stamping, forming, and spring parts. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา #HumanOS ได้รับเกียรติให้เข้านำเสนอระบบบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานของฝ่ายบุคคลและพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

การลงเวลาเข้าออกงาน พนง.ทำผ่านสมาตร์โฟน หรือหากมีข้อจำกัดให้ สแกนลายนิ้วมือ และข้อมูลต้องออนไลน์แบบ Real Time
การลางาน ยกเลิกการอนุมัติ บนกระดาษ ให้พนักงาน ทำผ่านระบบและหัวหน้างานและผู้จัดการอนุมัติผ่านระบบ มีแอบแซว ถ้าทีมงานคุณมาเสนอให้ ลางานผ่านกระดาษ เชิญสตาร์ทรถ ได้เลย เพราะที่นี่อยากได้ระบบแบบออนไลน์ ลดขั้นตอน ตรวจสอบได้
 ระบบฝึกอบบรม สามารถสร้างแผนอบรมทั้งปีในระบบได้ เเละแผนอนุมัติ ให้ระบบสร้างตารางการอบรม ให้กับ พนง.รายบุคคล,รายตำแหน่ง,รายแผนกโดย อัตโนมัติ
พนักงานงานสามารถตรวจข้อมูลเบื้องได้เอง เช่น วันทำงาน ขาด ลามาสาย จำนวนโอที หรือ ยอดเงินที่ได้รับ

ซึ่งที่นี่มองๆไปถึงระบบ HRM ซึ่งทาง HumanOS มีรองรับสำหรับ Enterprise แบบนี้ด้วย และสามารถออกแบบให้รองรับกับหน่วยงานโดยลูกค้าสามารถเลือกโมดูล ที่จำเป็นต้องใช้จริง หากในอนาคตต้องการเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้ภายหลัง ซึ่งทำให้ลูกค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเพราะจ่ายเท่าที่จำเป็นต้องใช้จริง