เมื่อวันพฤหัสบดี 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมงาน #HumanOS ได้รับโอกาสให้เข้านำเสนอระบบ HR ให้กับ บริษัท ไอ.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่ทำกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งกว่า 20 ปี

บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งกว่า 20 ปี โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทางภาคกลางของประเทศไทย วัตถุดิบที่ส่งเข้าโรงงาน ได้รับการคัดเลือกโดยเน้นที่คุณภาพ ความสด และความปลอดภัย เป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า

งาน HR ของที่ บริษัท ยังใช้งานในรูปแบบกึ่งแมนนวลอยู่ ยังไม่ สามารถ ตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรและผู้บริหารได้ สิ่งที่HumanOS จะช่วยทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นให้กับองค์กรนี้

การเรียกใช้ข้อมูลเป็นในรูปแบบ Real Time ข้อมูล สามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ทันทีเมื่อมีการลงเวลา เข้าออกงาน
 ยกเลิกการคีย์ ในExcel
 ลดการทำงานซ้ำซ้อนหลายระบบ
 ข้อผิดพลาดเกิดได้น้อยลง เพราะข้อมูลถูกทำและคำนวณโดยระบบ