เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา HumanOS ได้ไปออกบูทและแนะนำ Solution ให้กับผู้ประกอบการกว่า 50 ราย ในงาน
BOD (Business Open Day) โรงแรมบริสตัน ชิดลม BNI The One Chapter Bangkok

Solution ที่จะเป็น เครื่องมือให้ผู้ประกอบการทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการบริหารพนักงานและจ่ายเงินเดือน
พนง. เข้างาน-ออกงาน กี่โมง แค่เปิดมือถือก็ ตรวจสอบได้
ออกเงินเดือน สิ้นเดือน กดแค่ คลิกเดียว ก็สามารถสรุปยอดจ่ายเงินเดือนได้เลย
แก้ปญหาไม่ต้อง คอยมานั่ง จดลงกระดาษ หรือกรอกลง สูตร Excel อีกต่อไป