ขอบคุณที่ทาง บริษัท แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ทีม HumanOS เข้าไปนำเสนอ Solution สำหรับงาน บริหารจัดการงานบุคคล

ระบบเราช่วยแก้ปัญหาและทำให้งาน HR มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็ว ตอบโจทย์การบริหารการจัดการในยุคที่ข้อมูลต้องเป็นแบบ Realtime รองรับเทคโนโลยีดิจิตอล

✅ Save Time
✅ Save Cost
 Reduced Error