1. บริษัทลงทะเบียนเปิดใช้งาน ลงทะเบียน

2. เจ้าหน้าที่หรือแอดมินป้อนข้อมูลพื้นฐานพนักงานหรืออิมพอร์ตข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบ

 

3. พนักงานดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

 หรือ 

5. เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้บริหารดูรายงาน